Тестна новост - Администрација

7:0
Категорија: Тестна секција
28. април 2008. године

Бањалучка Гимназија је једна од најстаријих средњих школа у Републици Српској и уопште од образовних институција у окружењу. Школа има око 1200 ученика у 40 учионица за 4 разреда. У националном програму, на српском језику има три смера: општи, друштвено-језички, природно-математички, на којима ученик слуша укупно 19 предмета током 4 године. Од јула 2006. године ауторизована је и за држање Диплома програма Међународне матуре (IB програм).

Slika

Општи подаци

Школска година у средњим школама РС траје од 1. септембра до 31. августа наредне календарске године. Образовно-васпитни рад у гимназијама РС остварује се у два полугодишта, укупно у:

 • у I, II и III разреду у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана и
 • у IV разреду у 32 петодневне наставне седмице, односно 160 наставних дана.

У првом полугодишту (септембар-децембар) настава почиње првог понедјељка у септембру. У школској години ученици имају: зимски распуст који траје три седмице, прољетни распуст који траје једну седмицу и љетни распуст који траје од завршетка наставе у другом полугодишту (јануар-мај-јун) до почетка наставе наредне школске године.

Успјех ученика у учењу из наставних предмета у току наставе и на крају сваког полугодишта оцјењује се описном и бројчаном оцјеном:

 • одличан (5),
 • врло добар (4),
 • добар (3),
 • довољан (2) и
 • недовољан (1).

Владање ученика оцјењује се описном оцјеном:

 1. примјерно,
 2. добро,
 3. задовољава и
 4. лоше.

Закључну оцјену владања на приједлог одјељенског старјешине утврђује одјељенско вијеће, а верификује наставничко вијеће.

Више информација можете пронаћи на овом линку.

* Опције за које можете гласати налазе се унутар анкете.
По секцијама